Vores arbejde er fokuseret omkring to typer aktiviteter; 1) workshopforløb, hvor vi arbejder intensivt med udsatte unge omkring musik, foto og film; og 2) oplysningsarbejde, hvor vi deltager i og arrangerer alt lige fra talks og debatter til koncerter og udstillinger for aktører som Roskilde Festivalen, Folkemødet og Charlottenborg Kunsthal.   

 
 
skateboard-216.jpg

WORKSHOPS

Formålet med vores kreative workshops er at styrke deltagernes færdigheder, netværk og selvtillid. Workshopsene afholdes i et af vores mobile containerstudier, der skaber et kreativt frirum i de unges hverdag. Vi arbejder altid med afsæt i de lokale omgivelser og hvert forløb afsluttes med, at de unge præsenterer deres arbejde for lokalmiljøet.

Roskilde TT-5280.jpg

Oplysningsaktiviteter

Vores oplysningsaktiviteter har to formål. Dels at præsentere det etablerede Danmark for nogle af de historier og perspektiver fra unge i samfundet, som normalt ikke bliver hørt. Og dels at træne deltagerne fra vores workshops i selv at deltage aktivt i den demokratiske debat og samtale i samfundet. 

 
Screen Shot 2017-09-27 at 13.14.42.png

CONTAINER BUILDING

Building of first container studio
Turning Tables architect Mija Byung with the help of Kristian Balle Hansen designed and build the mobile music studio in a 20 foot container.
Sponsors: Saint Gobain and 3