METODE

 

Vores arbejdsmetode er fagligt funderet inden for rammen af psykosocialt arbejde med resiliens som omdrejningspunkt. En tilgang, som vi har udviklet med afsæt i Red Barnet guidelines for resiliens-styrkende arbejde med børn og unge.

 

28061298_777411895792632_2152977561575021409_o.jpg

Den grundlæggende pointe i denne tilgang kan sammenfattes som et fokus på de unges aktuelle konktekst og livssituation fremfor deres fortid og indre følelsesliv. At arbejde ud fra en resiliens tilgang handler derfor om at styrke de unges færdigheder og sociale kompetencer i forhold til at forstå og handle konstruktivt i den kontekst, de befinder sig i. Hele netværket af sociale og institutionelle relationer omkring de unge er derfor et centralt fokus i tilrettelæggelsen af vores indsatser. 

Vi arbejder samtidig med de unges livshistorier. De danner bare ikke udgangspunktet. Kameraet, lyrikken og de kreative briller peges udad, før de peges indad. Det frie og legende kreative rum, interaktionen med hinanden og omgivelserne kommer først, og skaber en positiv, fremadskuende ramme om aktiviteterne. 

 

 

Vores valg af kreative værktøjer som middel til at nå målet om styrket resiliens, afspejler et ønske om at tage udgangspunkt i de unges egne interesser. At møde de unge, der hvor de er, i øjenhøjde, og derfra arbejde sammen om at bearbejde deres udfordringer og realisere deres drømme.

Vi fortæller aldrig de unge, hvad de skal sige, men at de skal sige noget. At de skal bruge deres kreative stemmer til at skabe en del af den forandring, som de gerne selv vil se i deres liv og i samfundet.