MISSION

 

 

Vores mission er at styrke alle unges livssituation i Danmark. Unge, der har brug for nye inputs og nye veje mod et bedre liv. Vi arbejder ud fra en konkret målsætning om at styrke færdigheder, fællesskaber og selvværd:

Behind+the+scenes+28+copy.jpg
  • Vi udvikler de unges færdigheder indenfor musik, film og foto, og herigennem deres evner til at kommunikere, samarbejde, fordybe sig og gennemføre processer.

  • Vi skaber inklusion og nye fællesskaber. Både fagligt indenfor det kreative felt og socialt mellem forskellige grupper af unge.

  • Vi styrker de unges selvværd, giver dem oplevelsen af at kunne bidrage, oplevelsen af at de kan lære, styrket motivation og målrettethed.

 

Det er ikke afgørende, at de unge deltagere efterfølgende fortsætter arbejdet med lige netop film, foto og musik. Det afgørende er, at de gennem erfaringerne og succesoplevelserne fra arbejdet med det kreative, får oplevelsen af, at de kan lære nyt, samarbejder om at nå et mål og gennemfører et konkret projekt. På den måde tænker vi grundlæggende arbejdet med det kreative, som en positiv alternativ vej til at styrke evnen til at mestre livets udfordringer og herunder styrke job- og uddannelsesparatheden. 

Som et integreret element i ovennævnte, hjælper vi de unge med at formidle deres historier og perspektiver på vores fælles Danmark.