WORKSHOPS

 

Vores workshops er opbygget omkring trinvise moduler, hvor vi veksler mellem gruppeundervisning, gruppeøvelser og individuel fordybelsestid. Dette for både at styrke samarbejdsevner og give den enkelte tid og ro til at dykke ned i opgaverne og forfølge egne ideer. Vi arbejder hele tiden med en legende tilgang til processen, hvor det at forsøge, fejle, grine og prøve igen prioriteres højt. 

 
 

MUSIK

Musikworkshopsene er struktureret omkring fire grundelementer: tekstskrivning, komposition/produktion, indspilning og fremførelse. Elementer, der på hver deres måde handler om, hvordan deltagerne forstår og italesætter sig selv og deres omgivelser gennem ord og lyd.

Vi arbejder helt grundlæggende med historiefortælling, sprogforståelse og udfordringerne ved at omsætte tanker til tale. Vi arbejder med fremførelse, fremtoning og det at præsentere sine værker for andre. Vi arbejder med fordybelse og vedholdenhed og hjælper de unge med at dykke dybere ned i deres skriftlige og musikalske udtryk.

 
Behind the scens&portrait 41.jpg

FOTO

En typisk fotoworkshop er bygget op omkring øvelser inden for tre forskellige fotogenre: portræt-, reportage- og dokumentarfotografi. Øvelserne placerer på hver deres måde deltagerne i situationer, hvor de skal forholde sig til sig selv og deres omgivelser. Kameraet er de unges medium, det lader de unge interagere med deres omgivelser og jagten på det gode billede vækker tanker og refleksioner hos hver enkelt ung person.  

De tekniske færdigheder lærer de unge gradvist, men hovedfokusset er på de sociale og refleksive aspekter af fotokunsten. For eksempel interaktionen med det lokale miljø, opmærksomheden på omgivelserne og dét at være nærværende og lyttende.

Fotoworkshopsene er opbygget omkring tre grundelementer i fotogerningen: portræt-, reportage- og dokumentarfotografiet. Elementer, der på hver deres måde, med kameraet som medium, sætter de unge i en situation, hvor det er nødvendigt at forholde sig til sig selv og sine omgivelser. Med kameraet som “undskyldning” skabes interaktion mellem de unge og deres omgivelser, samt refleksion hos den enkelte.

 

For at lave både portrætter, reportage og dokumentarbilleder kræves tekniske færdigheder, som læres trinvist. Men ligeså vigtigt, kræver det mod at involvere sig og skabe kontakt til omgivelserne samt opmærksomhed, nærvær og respekt for det, der iagttages.

Gennem forskellige praktiske øvelser arbejder vi med disse udfordringer og herigennem opbygger de unge en dybere forståelse af sig selv, hinanden og deres omgivelser. Herudover hjælper selve fordybelsesprocessen til, at de unge oplever ansvarsfølelse og stolthed over at fuldende deres arbejde.

 

FILM

Vores filmworkshop foregår i tæt kontakt med lokalmiljøet og de andre workshops. Vi arbejder med filmteknik, men ligeså meget med at afkode omverdenen, forstå konkrete situationer og formidle viden og tanker gennem film og video. Deltagerne samarbejder og tildeles forskellige ansvarsområder, der alle skal løftes for at vi kan nå målet.